Spot Light

Code:5521Spot Light
Tripod Size open - 58 "

Tripod Size Close - 27 "

Lamp Size - 12 "x 9"


Code:5524Spot Light
Tripod Size open - 58 "

Tripod Size Close - 27 "

Lamp Size - 11 "x 9"


Code:5525Spot Light
Tripod Size open - 15 "

Tripod Size Close - 15 "

Lamp Size - 6 "x 6 "


Code:5526Spot Light
Tripod Size open - 15 "

Tripod Size Close - 15 "

Lamp Size - 8 "x 6 "

 


Code:5527Spot Light
Tripod Size open - 15 "

Tripod Size Close - 15 "

Lamp Size - 8 "x 6 "


Code:5529Spot Light
Tripod Size open - 60 "

Tripod Size Close - 39 "

Lamp Size - 12 "x 12 "


Code: 5531Spot Light
Tripod Size open - 60 "

Tripod Size Close - 39 "

Lamp Size - 9 "x 12 "


Code:5532Spot Light
Tripod Size open - 60 "

Tripod Size Close - 39 "

Lamp Size - 9 "x 12 "


Code:5533Spot Light
Tripod Size open -39 "

Tripod Size Close - 60 "

Lamp Size - 9 "x 9 "


Code:5534Spot Light
Tripod Size open -12 "

Tripod Size Close - 12 "

Lamp Size - 8 "x 10 "


Code:5535Spot Light
Tripod Size open -60 "

Tripod Size Close - 40 "

Lamp Size - 9 "x 12 "


Code:5536Spot Light
Tripod Size open -47 "

Tripod Size Close - 27 "

Lamp Size - 6 "x 6 "

Code:5537Spot Light
Tripod Size open -54 "

Tripod Size Close - 39 "

Lamp Size - 10 "x 10 "

Code:5538

Spot Light
Tripod Size open -60 "

Tripod Size Close - 30 "

Lamp Size -8 "x 8 "

Code:5539

Spot Light
Tripod Size Close - 50 "

Lamp Size - 5 "x 12 "

Code:5540Spot Light
Tripod Size open -60 "

Tripod Size Close - 45 "

Lamp Size - 12 "x 12 "


Code:5541Spot Light
Tripod Size open -60 "

Tripod Size Close - 45 "

Lamp Size - 12 "x 12 "


Code:5542Spot Light
Tripod Size open - 50 "

Lamp Size - 15 "x 12 "


Code: 5543Spot Light
Tripod Size open - 24"

Tripod Size Close -18 "

Lamp Size - 8 "x 7 "


Code:5544Spot Light
Tripod Size open - 24"

Tripod Size Close -18 "

Lamp Size - 8 "x 7 "


Code:5545Spot Light
Tripod Size open -18 "

Tripod Size Close -18 "

Lamp Size - 8 "x 6.5 "


Code:5546

Spot Light
Tripod Size open -60 "

Tripod Size Close - 30 "

Lamp Size - 10 "x 10 "


Code:5547Spot Light
Tripod Size open -60 "

Tripod Size Close - 30 "

Lamp Size - 8 "x 8 "


Code:5548Spot Light
Tripod Size open -60 "

Tripod Size Close - 30 "

Lamp Size - 11 "x 9 "


Code:5549Hanging lamps

Lamp Size - 15 "x 12 "

Code:5550

Hanging lamps

Lamp Size - 15 "x 12 "

Code:5551

Hanging lamps

Lamp Size - 15 "x 12 "

Code:5552

Hanging lamps

Lamp Size - 15 "x 12 "

Code:5553

Hanging lamps

Lamp Size - 10 "x 13 "

Code:5554

Hanging lamps

Lamp Size - 12 "x 12 "